Raporty dodatkowe - gry biznesowe

Gry symulacyjne w naszym programie dla kierowników produkcji będą sformułowane na tym materiale wiedzowym.
Bardzo prosimy uczestników realizowanych u nas zajęć i gier menedżerskich w programie rozwoju kompetencji technicznych o opanowanie najważniejszych treści z poniższych opracowań w ramach warsztatu Gry Decyzyjne Dla Pracowników.
Przypominamy przy tym, iż przedstawiona tu lista zawiera tytuły wykraczające poza podstawową wiedzę o grach i służy do inspiracji odnośnie fabuły projektowanych przez Kursantów gier.
 • Szkolenie Cech Proaktywnych w Międzynarodowej Instytucji, Grzegorz Kowalski
 • Szkolenia Menedżerskie, Teresa Aldowska
 • Miernictwo Elektroniczne
 • Wyładowania niezupełne w izolacji urządzeń elektrycznych
 • Technika odbioru radiowego
 • Gry integracyjne – podstawy teoretyczne
 • Programowanie w języku Fortan
 • Pomiary w technice cieplnej
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czII
 • Maszyny i urządzenia cieplne energetyczne
 • Normalnotorowe wagony PKP
 • Mechanizacja i automatyzacja w tłocznictwie
 • Teletechnika
 • Nowoczesne metody obliczeń sieci rozdzielczej
 • Wytrzymałość materiałów
 • Urządzenia i układy automatycznej regulacji
 • Poradnik inżyniera – spawalnictwo t. 1
 • Fundamenty działania laserów
 • Technologia naprawy i obsługi pojazdów samochodowych.
 • Księga sprawnych rąk
 • Poradnik przezwajania silników inkukcyjnycha
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów
 • Mikrokomputery Turbo Pascal wersja 30
 • Metody pomiarowo-diagnostyczne analogowych ukł.elektronicznych
 • Sieci komputerowe
 • Systemy mikroprocesowe w automatyce napędu elektrycznego
 • Sałatki 50 przepisów
 • Rysunek techniczny elektryczny.
 • XENIX - mirka wyd.3
 • Oznaczanie anionów
 • Geografia świata Wyd.IV 568 str., 24 cm
 • Cyfrowe układy scalone CMOS.Seria:Układy i systemy cyfrowe.Wyd.I. 317str.,23cm.
 • Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. 231str.,20cm.
 • Windows jakiego nie znacie.Dyskietka 366str,23cm
 • Quick C 271 str., 24 cm
 • Przewodnik ślusarza Wyd.VIII 369 str., 21 cm
 • Bazy danych Wyd.I 163 str., 24 cm
 • Microsoft EXCEL w. 4.0 381 str., 20 cm
 • Peugeot - Poradnik warsztatowca 205, 309, 405 85 str., 29 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Page Maker 5 do Windows edycja polska T1 301 str., 23 cm
 • Fundamenty dydaktyki ogólnej Wyd.X 288 str., 23 cm
 • Almanach świata ,95 Fakty liczby ludzie 1208s 20cm
 • Operacje bankowe Rozliczenia i ewidencje 143s 20cm
 • Poradnik chemika analityka t I Dane fizykochemiczne Analiza chemiczna 243s 24cm
 • Wzory umów w obrocie krajowym z komentarzem 249 str,24 cm
 • Układy cyfrowe Podręcznik dla technikum 332 str, 24 cm
 • Słownik francusko-polski, polsko-francuski 600 str,18 cm
 • Prawo gospodarcze dla ekonomistów 297 str,24 cm
 • Elementarne zagadnienia ekonomii 374 str, 24 cm
 • Człowiek istota społeczna Wyd.V 575 str, 20 cm
 • Słownik tematyczny polsko-rosyjski 438 str, 20 cm
 • Powszechna historia państwa i prawa Wyd.9 560 str, 24 cm
 • Komunikowanie się w organizacji 195 str, 24 cm
 • Aspekty kombinatoryki 289 str, 24 cm
 • Komentarz do kodeksu cywilnego Księga trzecia Zobowiązania t.2 579s 24cm
 • Prawo administracyjne 427 str, 24 cm
 • Nowe narzędzia rachunkowości zarządczej 277s 23cm
 • Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków 450s 20cm
 • Urządzenia telekomutacyjne cz.1 179s 23cm
 • Eksploatacja urządzeń elektrycznych i energoelektronicznych 333 str, 24 cm
 • Elementy prawa 205 str, 21 cm
 • Podręczny słownik włosko - polski A-L 809 str. 20 cm
 • Prawo handlowe wyd.3 816s 20cm

  22.06.2016. 00:07