Moje CV

Przez pięć lat funkcjonowałam w firmie doradztwa personalnego jako kadrowiec. Znalazłam w tym czasie setki specjalistów. Dziś działam i zarejestrowałam swoją własną jednoosobową działalność gospodarczą jako niezależny trener.

Mam wyjątkowe kompendium złożone z ciekawej praktyki trenerskiej w cyklach i programach rozwojowych w branżach produkcyjnych, farmacji oraz NGO. Jako trener od około dziesięciu lat opracowuję licencjonowane szkolenia dla firm. Skupiam się na zagadnieniach optymalizowania dużych procesów a także rozwoju świezozatrudnionych talentów w obszarze efektywności osobistej.

Pracuję zwykle wszelkimi technikami warsztatowymi: symulacje, dyskusje, studia przypadku, jak również ćwiczenia outdoor. Kursy wspieram zadaniami on the job training.

Wykłady realizuję bardzo chętnie także w języku Puszkina.

Damom wieku nikt nie wymawia niemniej muszę na tej stronie powiedzieć iż jestem od niemal sześciu lat abiturientką Uniwersytetu Jagiellońskiego wydział prawo i nauki społeczne. Ukończyłam również studia MBA o specjalności ekonomika o organizacja pracy.

Szkolenia w większości organizuję jako współpracownik Training Projects.

Gdy mam wolny czas dla budowania endorfin uprawiam fitness i indoor cycling.

01.10.2014. 15:29