Moje szkolenia

Jestem autorką wymienionych na tej stronie tytułów praktycznych treningów interpersonalnych. Opracowane przez siebie spotkania prowadzę jako szkolenia weekendowe.

W tym miejscu znajdziesz komplet proponowanych moim klientom tematów:
- Wielowymiarowe techniki organizacji pracy jednoosobowej i zespołowej.
- Negocjacje międzykulturowe dla wszystkich branż i zawodów.
- Skuteczne narzędzia rozwoju organizacji wirtualnej
- Planowanie scenariuszowe w macierzowej korporacji.
- Wielowątkowe metody w coachingu i mentoringu.
- Radzenie sobie z trudnymi klientami w firmie istniejącej w warunkach zmiany.
- Etyka handlowania dla menedżerów kluczowych klientów
- Radzenie sobie ze stresem dla szefów i kierowników

01.10.2014. 15:30