Baza wiedzy - gry szkoleniowe

Czytaj dalej 22.10.2015. 00:10

Pomoc pieniężna na kursy z zarządzania

Pracownicy z wybranych organizacji przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i pod opieką naszych doradców przesłali adekwatne zgłoszenia do odpowiednich funduszy. Ogłaszamy iż w ramach funduszu europejskiego „Pomorski Fundusz Pomocowy” na cztery Szkolenia Prezentacyjne dotację dostały wymienione tutaj projekty:
 • Szkolenia dla Grafików Komputerowych w spółce Maszynohut
 • Szkolenia z kształtowania kultury organizacyjnej bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • "Dać szansę wszystkim - informatyzacja drogą do zniwelowania różnic w poziomie życia."
 • "Równać do najlepszych - informatyzacja drogą do sukcesu"
 • nowoczesny program AMS do zarządzania zasobami portów lotniczych efektem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Terkom
 • sporządzenie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych;.
 • sporządzenie metodyki produkcji lekkich i wytrzymałych ram wózków inwalidzkich GTM
 • sporządzenie i implementacja nowoczesnego procesu transportu węgla i gipsu dla energetyki
 • sporządzenie i uruchomienie do produkcji nowoczesnego układu: sterylizatora i granulatora pasz. 29.53.13-00.00
 • sporządzenie i implementacja wzorów w firmie INTER-PLAST
 • opracowanie koncepcji i uruchomienie do produkcji dedykowanego kamuflażu pikselowego
 • opracowanie symulatora programowo-sprzętowego do weryfikacji procesów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA. PKWiU 72.21.11
 • sporządzenie wzoru użytkowego szafy dla osób z ograniczeniem ruchowym.
 • struktura Usług Stanu Cywilnego PLUSC dla obsługi zdarzeń życiowych
 • unowocześnienie modelu elektronicznej wymiany rejestrów typu business to business C+B2B o moduł integracji z modelami dostawców
 • projekt informatyczny B2B wspierający procesy biznesowe redystrybucji i co-brandingu programu SPAFitnessManager.
 • urządzenie do czyszczenie kruszywa mineralnego
 • wdrożenie portalu społecznościowego o tematyce sportów ekstremalnych umożliwiającego m.in. elektroniczną rejestrację uczestników zawodów.
 • opracowanie serwisu SUPEROFERTY.net “ uruchomienie nowej e-usługi w zakresie zarządzania informacjami w obszarze handlu tradycyjnego
 • wdrożenie planu rozwoju importu usługi anodowania i barwienia aluminium.
 • uruchomienie systemu systemowej wymiany zasobów inżynierskich pomiędzy przedsiębiorstwem DRO - KONSULT i Partnerami
 • implementacja technologii Albatros Pro Precision DS w modernizacyjnej tłoczni w Wałczu.
 • wypracowanie nowoczesnego programu produkcyjnego umożliwiającego komunikację z urządzeniami parku maszynowego z wykorzystaniem standardu JDF
 • wypracowanie zdalnego portalu aukcyjnego dla podmiotów z branży przemysłu gastronomicznego, spożywczego i rolnego
 • stworzenie mobilnego serwisu edukacyjnego służącego do wspomagania nauki pamięciowej
 • stworzenie elektronicznego serwisu informacyjnego na temat przepisów dotyczących ochrony zasobów osobowych (e-Administrator).

  30.09.2015. 00:10

  Nagrodzeni kursanci - baza osób - upominki

  Czytaj dalej 22.09.2015. 00:26

  Lektury dodatkowe - symulacje menedżerskie

  Czytaj dalej 16.09.2015. 00:10