Lektury dodatkowe - gry szkoleniowe

Gry decyzyjne w naszym programie dla inżynierów będą zaprojektowane na przedstawionym tutaj materiale teoretycznym.
Serdecznie prosimy abiturientów realizowanych u nas szkoleń i symulacji szkoleniowych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przejrzenie wymienionych poniżej materiałów na szkolenie Naukowe Symulacje Biznesowe W Produkcji.

Pzegląd techniki wytwarzania w przemyśle maszynowym

Leksykon magazyniera

Oddziaływanie obwodów elektroenergetycznych na obwód telekomunikacyjne
Gry logistyczne – podstawy praktyczne
Fundamenty miernictwa elektrycznego
Termodynamika
Linearyzacja modelu optymalnego rozdziału obciążenia
Uwaga Wybuch BHP
Uruchomienie produkcji w odlewni
Urządzenia napędu elektrycznego ZBP
Filtracja oleju paliwa i powietrza wtłokowych silników spalinowych
Ślusarz
Przełożony-podwładny
Rachunek różniczkowy i całkowity tom II
Tworzywa sztuczne w pojazdach samochodowych
Socjologia inna.studium zapoznanej meto dy
Roboty przemysłowe lat osiemdziesiątych
Organizacyjne formy humanizacji pracy produkcyjnej
Zasady wyposażenia pracowników w ochrony osobiste.
Przewodnik frezera
Zbiór zadań z olimpiad fizycznych
Górniczy stan w wierzeniach i obrzędach,humorze i pieśnach
Technika smarowania
Niezawdność przyrządów półprzewodnikowych
Mini rozmówki niemieckie
Matematyka.Podręczniki akademickie część I
Edytory tekstów - wiadomości podstawowe.
Kredyty i gwarancje bankowe.wyd.II zaktualizowane i rozszerzone.Prot.nr 134-zamiany
Pizazz plus V.3.0
Ami Pro edycja polska
Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania.Wyd.II rozszerzone. 287str.20cm.
Adsorpcja jonów na węglu aktywnym 217 str., 20 cm
Niespodzianki w fizyce teoretycznej 168 str., 20 cm
Eksploatacja telekomunikacyjna Wyd.II Podręcznik dla liceum ekonomicznego 410 str., 20 cm
Literatura polska w latach 1939-1989 Wyd.I 375 str., 20 cm
Microsoft EXCEL w. 4.0 381 str., 20 cm
Zrozumieć nabywcę 163 str., 20 cm
Gry decyzyjne – podstawy teoretyczne
Technologia i mechanizacja odlewnictwa Technologia formy i rdzenia cz.I Podręcznik dla technikum 399 str., 23 cm
Statystyka Wyd.1 248 str., 24 cm
Finanse publiczne 311 str., 23 cm
Finanse przedsiębiorstwa 165s 20cm
Termodynamika techniczna Wyd. II popr.
Polskie prawo dewizowe Wyd.2 264 str,20 cm
Informatyka bez tajemnic czII- użytkowanie mikrokomputerów Wyd.IV 244 str, 24 cm
Wprowadzenie do filozofii
ISDN – cyfrowe sieci zintegrowane usługowo
Inżynieria ruchu 488 str, 24 cm
Kodeks postępowania cywilnego -komentarzt.1 1237 str, 20 cm
Controling - planowanie, kontrola, kierowanie 203 str, 24 cm
Prawo gospodarcze dla ekonomistów
Ekologia ogólna 462 str, 24 cm
Polski kodeks handlowy st.pr.01.01.99 369 str, 21 cm
Historia gospodarcza Polski
Geografia ekonomiczna
Termodynamika techniczna 497 str, 24 cm
Flash 3 - animacje sieciowe F/x + D-56 431 str, 24 cm
Matematyka dla studentów wyższych uczelni technicznych Podręczniki akademickie 660s 24cm
Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi 218s 23cm
Obliczenia w chemii analitycznej 517 str, 21 cm
Angielsko-polski,polsko-angielski słownik terminów metod ilościowych 241 str, 20 cm
Badania logiczne II/I 686 str, 18 cm

10.12.2014. 00:02