Baza subwencji na kursy dla firm

Potwierdzamy iż w ramach pogramu unijnego „Zachodniopomorski Fundusz Strukturalny” na Kursy Kreatywność dofinansowanie uzskały opisane poniżej projekty:
 • Program Szkoleniowy dot. Operatorów Maszyn w przedsiębiorstwie Astrastal
 • Warsztaty Szkoleniowe z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • "internetowa koncepcja e-usług inżynieryjnych z zakresu efektywności energetycznej dla architektury i budownictwa"
 • "Równać do najlepszych - informatyzacja drogą do sukcesu"
 • innowacyjny system zbierania, archiwizacji i analizy wyników pomiarów procesu produkcyjnego
 • innowacyjny serwis przetargowy stymulatorem rozwoju e-usług.
 • PKWiU 30.92.20.0
 • opracowanie i uruchomienie nowoczesnego modelu informatycznego B2B w Zakładzie Usług Konsultingowych Know How sp. z o. o. w Szczecinie
 • opracowanie i uruchomienie oprogramowania procesów automatycznej inspekcji wizyjnej (58.29.29.0)
 • opracowanie i implementacja sprzętu do uruchomienia nowej usługi elektronicznej - PKWiU 64.20.15.
 • opracowanie nowoczesnej receptury i implementacja do produkcji preparatu stosowanego w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym przez chemioterapię
 • opracowanie receptury i metodyki produkcji uszczelniacza butylowego z recyklatu gumowego.
 • sporządzenie wzoru użytkowego wzmacnianej zaprawy do renowacji budynków zabytkowych
 • plan przygotowania planu dynamizacji importu firmy Altanova.
 • sporządzenie Wnioskodawcy do sprzedaży usług doradczych i finansowych za granicą.
 • system technologicznego sterowania kompleksem ścianowym
 • proces wsparcia kontroli sieci sprzedaży
 • utworzenie systemowego portalu rankingowo - społecznościowego do organizacji i zarządzania rynkiem cyfrowych gier sportowych.
 • implementacja modernizacyjnego procesu odczytywania i identyfikacji kodów interaktywnych i kreskowych za pomocą głosu
 • uruchomienie nowoczesnych elementów eGospodarki do funkcjonowania Firmy VELKOM oraz współpracujących przedsiębiorstw.
 • implementacja systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w grupie aptek
 • implementacja elektronicznego modelu B2B w celu usprawnienia relacji biznesowych pomiędzy współpracującymi firmami.
 • wypracowanie nowoczesnego systemu produkcyjnego umożliwiającego komunikację z urządzeniami parku maszynowego z wykorzystaniem standardu JDF
 • wypracowanie internetowego procesu informacji o koncertach muzycznych
 • stworzenie zdalneGO SERWISU - PORÓWNYWARKI CENOWEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ AUTOMATYCZNEJ REZERWACJI USŁUG TURYSTYCZNYCH.
 • stworzenie cyfrowego serwisu Pluma do zarządzania projektami.

  22.05.2016. 00:09