Artykuły - gry szkoleniowe

Serdecznie prosimy słuchaczy naszych zajęć i gier strategicznych dla kierowników produkcji o przeczytanie poniższych lektur w ramach warsztatu Symulacje Biznesowe.

Samochodowe urządzenia elektryczne

Technologia spawalnictwa

Skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi.

Gry lean manufacturing – podstawy teoretyczne

Układy wielowymiarowe automatyki

Leksykon ochrony pracy na PKP

Wytwarzanie energii cieplnej

Rysunek zawodowy dla ZSB cz. ogólna

Mały Poradnik odlewnika

Elektrotechnika

Słownik wyrazów obcych

Elektrotechnika teoretyczna t.II. Pole elektromagnetyczne

Spawalnictwo. Przewodnik inżyniera t.1 /protokół nr 7 - zamiany/

Montaż w budowie maszyn

Niezawodność zasilania energią elektryczną

Elektryczne mierniki tablicowe.

Zarządzenie strategiczne

Mały Poradnik mechanika t.IiII

Weekend na działce Leksykon dla ogrodników amatorów

Termodynamika procesów nieodwracalnych.

Tektonika a formy krajobrazu.

Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i dla całego świata

Kuchnia francuska na codzień i od święta

Magnetowid w pytaniach i odpowiedziach

Rejestracja sygnałów fonicznych

Programowanie systemów baz danych JęzykaClipper 198s 23cm

Lokalizacja uszkodzeń w sieciach elektroenergetycznych

Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych

Język angielski. Repetytorium gramatyki z ćwiczeniami

Rezonatory dielektryczne i ich zastosowanie.Wyd.I. 226str.,20cm.

Co i jak w assemblerze czyli Leksykon dla średnio zaawansowanych./1 dyskietka/ 67str.,20cm.

Ergonomia 316str,20cm

Zadania i problemy z fizyki.Wyd.III Tom I 254str,20cm

Ekonomia Przewodnik studiowania-ćwiczenia 679 str., 29 cm

Microsoft Excel 4.0 ćwicz z nami Wyd.I 136 str., 24 cm

Sekrety DOS-a 6.0 t 1 + dyskietka 274 str., 24 cm

Mechanizacja ogrodnictwa Wyd.V Podręcznik dla technikum 405 str., 20 cm

Gry symulacyjne – podstawy praktyczne

Maszyny i urządzenia spawalnicze wyd 1 335s 24cm

Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich Architektura i budownictwo Wyd.III 467 str., 25 cm

Informatyka Fundamenty teorii Przekład z języka hiszpańskiego 91str,31cm

Systemy bankowe Przykład Republiki Federalnej Niemiec 126s 20cm

Analiza matematyczna w zadaniach cz.I Wyd.XX 510 str., 23 cm

Samochody osobowe cz.8 Opisy techniczne i dane regulacyjne 232 str,24 cm

Zarządzanie Praktyka Praktyka Wyd.III 721 str,24 cm

Słownik encyklopedyczny-leśnictwa,drzewnictwa, ochrony środowiska, łowiectwa oraz dziedzin pokrewnych 605 str, 24 cm

Mechanika ogólna 535 str, 24 cm

Rachunkowość bankowa 202 str, 24 cm

Słownik turecko-polski, polsko-turecki 495 str, 21 cm

Psychologia jungowska -Teoria i praktyka 212 str, 21 cm

Łowienie ryb - techniki wędkarskie 220 str, 30 cm

Techniki czystego spalania 377 str, 24 cm

Zarządzanie międzynarodowe 255 str, 21 cm

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 448 str, 24 cm

Matematyka - repetytorium 421 str, 24 cm

Rynek kapitałowy w Polsce Raport 98 dane za 1997r. 172s 20cm

UNIX - programowanie systemowe 334 str, 24 cm

Makroekonomia

Rachunkowość zarządcza 385s 23cm

Windows ME 312 str. 24 cm

Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych 294 str, 24 cm

Praktyczne zasady sporządzania korespondencji i innych prac biurowych

26.12.2014. 00:04