Teksty źródłowe - gry decyzyjne

Gry symulacyjne w naszym projekcie dla technologów będą opierały się na przedstawionym tutaj materiale teoretycznym.
Bardzo prosimy abiturientów realizowanych u nas treningów i symulacji decyzyjnych dla kierowników produkcji o opanowanie najważniejszych treści z przedstawionych tu książek jako aneks do programu Symulacje Menedżerskie.
Informujemy w tym miejscu, iż poniższa baza zawiera książki wykraczające poza wąską wiedzę o grach i służy do inspiracji w zakresie scenariusza pisanych przez Naszych Słuchaczy symulacji.
 • Szkolenie Zachowań Zespołowych w Konkurencyjnej Organizacji, Grzegorz Nowakowski
 • Szkolenia Projektowe, Alicja Cernowska
 • Elektrotechnika pojazdów samochodowych
 • Mały słownik matematyczny
 • Organizacja zarządzania w transporcie kolejowym
 • Symulacje strategiczne – podstawy praktyczne
 • Organizacja zarządzania w transporcie kolejowym
 • Spawanie gazowe w pyt.i odp.
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czI
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy dla ZSZ
 • Podręcznik kierowców zawodowych kat BiC
 • Układy scalone TTL
 • Wibroakustyka stosowana
 • Społeczne i ekonomiczne zachęty do poprawy stanu BHP
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Wprowadzanie do ekonomiki i analizy działalności przedsiębiorstwa.
 • Elektronizacja
 • Ochrona odgromowa t.I
 • Projektowanie przemysłowych układów automatyki.
 • Sam buduję pojazd campingowy
 • Elementy dźwignic cz.1
 • Zbiór przepisów BHP w budownictwie t.IV
 • Napęd elektryczny w pyt. i odp.
 • Elementy i podzespoły elektroniczne.Leksykon warsztatowy
 • Działanie związków zaw.w dziedzinie ochrony pracy
 • Fundamentowanie Projektowanie i wykonawstwo t.2 Posadowienie budowli 382s 23cm
 • Sami remontujemy i modernizujemy mieszkanie
 • Gramatyka języka francuskiego w ćwiczeniach.
 • English for Banking and internationale Finance.
 • Przyrządy półprzewodnikowe MOS
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Wybór źródeł stan prawny 1.12.92.
 • Co i jak w assemblerze.cz.II. 85str.,20cm.
 • Historia filozofi,tomIII. Filozofia XIX wieku i współczesna. Wyd.13.
 • Corel DRAW 4.0 175 str., 15 cm
 • Technologia budowy maszyn Techniki wytwarzania Wyd I 326s,24cm
 • Elektryczność wokół nas Wyd II 223 str., 23 cm
 • Rysunek techniczny Wyd.VII 121 str., 23 cm
 • Programowanie w Turbo Pascalu 7.0 Podręcznik dla początkujących/dyskietka/ 294 str., 24 cm
 • Pomiar i rozliczenie ciepła Wyd.I 200s,21cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Elektrotechnika dla ZSZ cz2 wyd5 207s 20cm
 • Dydaktyka historii 461 str., 24 cm
 • Kompendium teorii o społeczeństwie,państwie i prawie 343 str., 20 cm
 • Filozofia podstawowe pytania 768s 20cm
 • Bezmiar matematycznej wyobrażni 294s 22cm
 • QR-tekst 2.0 dla Windows Pierwsze teksty 222 str,24 cm
 • Potrzeby własne linii elektroenergetycz-nych
 • Układy półprzewodnikowe Wyd.III 1014 str,24 cm
 • Projektowanie maszyn elektrycznych prąduprzemiennego Wyd.II 512 str, 24 cm
 • Testy z matematyki dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia 251 str, 20 cm
 • Baza satelitarna ALFA 158 str,20 cm
 • Prawo geologiczne i górnicze - komentarzdo ustawy 471 str, 20 cm
 • Termodynamika techniczna
 • Aspekty kombinatoryki 289 str, 24 cm
 • Matematyka dyskretna Wyd.II 899 str, 24 cm
 • Proces karny część ogólna 379s 23cm
 • Słownik języka polskiego R-Z 1032 str, 24 cm
 • Media w Polsce w XX wieku 286 str, 20 cm
 • Słownik konwersacyjny języka angielskiego 390s 24cm
 • Integracja Europejska.Rozwój rynków 389s 24cm
 • Leasing 681s 23cm
 • Organizacja i architektura systemu komputerowego 769 str, 24 cm
 • Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich 368 str, 24 cm
 • Angielsko-polski słownik budowlany 282 str, 20 cm

  08.10.2016. 00:01