Gra w Szkole Trenerów Biznesu

Myjnionerzy to bezpłatna gra decyzyjna dla uczniów. Załóż swoją fikcyjną firmę, rozpracuj konkurentów w pasjonujacej zabawie biznesowej a na końcu zostań szefem z krwi i kości! W sieci udostępniono niecodzienną symulację, która nie jest kolejną prostą grą.


Myjnionerzy to zespołowa symulacja uruchamiania etap po etapie małego przedsiębiorstwa i prowadzenia go. Została napisana przez eksperów i biznesmenów działających na realnym rynku. Integruje fun a równolegle sprytną naukę typowego funkcjonowania jako menedżer.


Pakiet wymaganych do tej zabawy opisów i narzędzi udostępnia szkoleniowcom Szkolenia dla Coachów


Gra trwa kilka rund (w czasie których odgrywasz funkcję właściciela firmy), co zajmuje kilkadziesiąt minut główkowania. Można ją przeprowadzać w trakcie zajęć z przedsiębiorczości a także w domu. Symulacja jest darmowa – jej napisanie było przedsięwzieciem charytatywnym grupy doradców z spółki Training Projects, od ośmiu lat przeprowadzającej treningi menedżerskie dla przedsiębiorców.

28.02.2015. 00:01

Materiały - gry menedżerskie

Bardzo prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację szkoleń i symulacji menedżerskich dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeczytanie poniższych opracowań w uzupełnieniu do treningu Gry Strategiczne W IT.

Gospodarka wodna i ściekowa w zakładach przemysłowych.

Ilustrowany leksykon samochodowy. Silniki i osprzęt

Materiałoznawstwo - encyklopedia

Gry symulacyjne – podstawy praktyczne

Matematyczna Teoria stabilności.

Zarys planowania przestrzennego

Kobieta, budżet czasu, praca wielozmianowa

Uzdatnianie wody w kotłowniach i ciepłowniach /95.11.20/

Zarys ergonomii technicznej

Rachunek Wariacyjny zw wstępem do programowania matematycz.

Prognozowanie w technice

Sygnały i systemy liniowe

Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów

Encyklopedia świat w przekroju 1980

Pomiary elektroniczne w technice : metody i urządzenia

Leksykon elektroenergetyka przemysłowego Wyd. III popr. I uzup.

Psychologia społeczna

Atlas uzwojen silnikow indukcyjnych

Elementy dźwignic cz.1

Vademecum.Zrób sam encyklopedia majsterkowania

Klucze do Basicu

Geotekstylia w budownictwie drogowym.

Kasety magnetofonowe i magnetowidowe

Spawanie gazowe w pyt. i odpowiedziach

Fortran 77.Podręczna pamięć programisty

IBM.PC dla każdego

Loglan

System DOS dla początkujących wersja 5.0

Coctaile, drinki elongdrinki

Elementy informatyki dla szkół średnich.Cz.I. Wyd.I.

P-Historia filozofi,tomIII. Filozofia XIX wieku i współczesna. Wyd.13.

Podstawowe metody analizy demograficznej 235 str.,24 cm

Technologia budowy maszyn Techniki wytwarzania Wyd I 326s,24cm

Windows Optymalizacja 274 str., 23 cm

Wielki słownik polsko-niemiecki t 1 z suplementem A-Ó 1134 str., 24 cm

Badania laboratoryjne w codziennej praktyce 332 str., 16 str.

Prawoznawstwo 193 str., 20 cm

Symulacje planszowe – fundamenty teoretyczne

Chemia nieorganiczna cz II 457 str., 24 cm

Zasady rachunkowości Wyd.2 174 str., 24 cm

Problemy etyki - wybór tekstów 252 str., 21 cm

Rachunkowość dla menedżerów Wyd.I 135 str., 20 cm

Mała księga komputerów PC 361s 24cm

O siłach rządzących światem 175 str,24 cm

Leksykon matematyczny 994 str,24 cm

Filozofia - podstawowe pytania 769 str,20 cm

Ochrona i kształtowanie środowiska Wyd.4 198,20 cm

Podstawy informatyki użytkowej 150 str, 30 cm

Geometria wykreślna w budownictwie Wyd.2 290 str, 24 cm

Elementarna chemia nieorganiczna 265 str, 24 cm

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne 552 str, 20 cm

Fundamenty prawa europejskiego 417 str, 24 cm

Odkształcanie i pękanie metali

Mikroekonomia

Samouczek języka niemieckiego 432 str, 21 cm

Prawo amerykańskie Wyd.III 292 str, 24 cm

Gospodarka Polski w okresie transformacji.Zasady modelowania ekonometrycznego 233s 23cm

Brydż - nauka od podstaw 123 str, 28 cm

Język C w przykładch 488s 23cm

Elektrolity stałe, właściwości elektryczne i sposoby ich pomiaru 144 str, 24 cm

Fototermiczna konwersja energii słonecznej 377 str, 24 cm

Vademecum elektryka.Przewodnik dla inżynierów,techników i studentów. 672s 23cm

15.01.2015. 00:01

Artykuły - gry szkoleniowe

Serdecznie prosimy słuchaczy naszych zajęć i gier strategicznych dla kierowników produkcji o przeczytanie poniższych lektur w ramach warsztatu Symulacje Biznesowe.

Samochodowe urządzenia elektryczne

Technologia spawalnictwa

Skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi.

Gry lean manufacturing – podstawy teoretyczne

Układy wielowymiarowe automatyki

Leksykon ochrony pracy na PKP

Wytwarzanie energii cieplnej

Rysunek zawodowy dla ZSB cz. ogólna

Mały Poradnik odlewnika

Elektrotechnika

Słownik wyrazów obcych

Elektrotechnika teoretyczna t.II. Pole elektromagnetyczne

Spawalnictwo. Przewodnik inżyniera t.1 /protokół nr 7 - zamiany/

Montaż w budowie maszyn

Niezawodność zasilania energią elektryczną

Elektryczne mierniki tablicowe.

Zarządzenie strategiczne

Mały Poradnik mechanika t.IiII

Weekend na działce Leksykon dla ogrodników amatorów

Termodynamika procesów nieodwracalnych.

Tektonika a formy krajobrazu.

Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i dla całego świata

Kuchnia francuska na codzień i od święta

Magnetowid w pytaniach i odpowiedziach

Rejestracja sygnałów fonicznych

Programowanie systemów baz danych JęzykaClipper 198s 23cm

Lokalizacja uszkodzeń w sieciach elektroenergetycznych

Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych

Język angielski. Repetytorium gramatyki z ćwiczeniami

Rezonatory dielektryczne i ich zastosowanie.Wyd.I. 226str.,20cm.

Co i jak w assemblerze czyli Leksykon dla średnio zaawansowanych./1 dyskietka/ 67str.,20cm.

Ergonomia 316str,20cm

Zadania i problemy z fizyki.Wyd.III Tom I 254str,20cm

Ekonomia Przewodnik studiowania-ćwiczenia 679 str., 29 cm

Microsoft Excel 4.0 ćwicz z nami Wyd.I 136 str., 24 cm

Sekrety DOS-a 6.0 t 1 + dyskietka 274 str., 24 cm

Mechanizacja ogrodnictwa Wyd.V Podręcznik dla technikum 405 str., 20 cm

Gry symulacyjne – podstawy praktyczne

Maszyny i urządzenia spawalnicze wyd 1 335s 24cm

Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich Architektura i budownictwo Wyd.III 467 str., 25 cm

Informatyka Fundamenty teorii Przekład z języka hiszpańskiego 91str,31cm

Systemy bankowe Przykład Republiki Federalnej Niemiec 126s 20cm

Analiza matematyczna w zadaniach cz.I Wyd.XX 510 str., 23 cm

Samochody osobowe cz.8 Opisy techniczne i dane regulacyjne 232 str,24 cm

Zarządzanie Praktyka Praktyka Wyd.III 721 str,24 cm

Słownik encyklopedyczny-leśnictwa,drzewnictwa, ochrony środowiska, łowiectwa oraz dziedzin pokrewnych 605 str, 24 cm

Mechanika ogólna 535 str, 24 cm

Rachunkowość bankowa 202 str, 24 cm

Słownik turecko-polski, polsko-turecki 495 str, 21 cm

Psychologia jungowska -Teoria i praktyka 212 str, 21 cm

Łowienie ryb - techniki wędkarskie 220 str, 30 cm

Techniki czystego spalania 377 str, 24 cm

Zarządzanie międzynarodowe 255 str, 21 cm

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 448 str, 24 cm

Matematyka - repetytorium 421 str, 24 cm

Rynek kapitałowy w Polsce Raport 98 dane za 1997r. 172s 20cm

UNIX - programowanie systemowe 334 str, 24 cm

Makroekonomia

Rachunkowość zarządcza 385s 23cm

Windows ME 312 str. 24 cm

Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych 294 str, 24 cm

Praktyczne zasady sporządzania korespondencji i innych prac biurowych

26.12.2014. 00:04

Lektury dodatkowe - gry szkoleniowe

Gry decyzyjne w naszym programie dla inżynierów będą zaprojektowane na przedstawionym tutaj materiale teoretycznym.
Serdecznie prosimy abiturientów realizowanych u nas szkoleń i symulacji szkoleniowych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przejrzenie wymienionych poniżej materiałów na szkolenie Naukowe Symulacje Biznesowe W Produkcji.

Pzegląd techniki wytwarzania w przemyśle maszynowym

Leksykon magazyniera

Oddziaływanie obwodów elektroenergetycznych na obwód telekomunikacyjne
Gry logistyczne – podstawy praktyczne
Fundamenty miernictwa elektrycznego
Termodynamika
Linearyzacja modelu optymalnego rozdziału obciążenia
Uwaga Wybuch BHP
Uruchomienie produkcji w odlewni
Urządzenia napędu elektrycznego ZBP
Filtracja oleju paliwa i powietrza wtłokowych silników spalinowych
Ślusarz
Przełożony-podwładny
Rachunek różniczkowy i całkowity tom II
Tworzywa sztuczne w pojazdach samochodowych
Socjologia inna.studium zapoznanej meto dy
Roboty przemysłowe lat osiemdziesiątych
Organizacyjne formy humanizacji pracy produkcyjnej
Zasady wyposażenia pracowników w ochrony osobiste.
Przewodnik frezera
Zbiór zadań z olimpiad fizycznych
Górniczy stan w wierzeniach i obrzędach,humorze i pieśnach
Technika smarowania
Niezawdność przyrządów półprzewodnikowych
Mini rozmówki niemieckie
Matematyka.Podręczniki akademickie część I
Edytory tekstów - wiadomości podstawowe.
Kredyty i gwarancje bankowe.wyd.II zaktualizowane i rozszerzone.Prot.nr 134-zamiany
Pizazz plus V.3.0
Ami Pro edycja polska
Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania.Wyd.II rozszerzone. 287str.20cm.
Adsorpcja jonów na węglu aktywnym 217 str., 20 cm
Niespodzianki w fizyce teoretycznej 168 str., 20 cm
Eksploatacja telekomunikacyjna Wyd.II Podręcznik dla liceum ekonomicznego 410 str., 20 cm
Literatura polska w latach 1939-1989 Wyd.I 375 str., 20 cm
Microsoft EXCEL w. 4.0 381 str., 20 cm
Zrozumieć nabywcę 163 str., 20 cm
Gry decyzyjne – podstawy teoretyczne
Technologia i mechanizacja odlewnictwa Technologia formy i rdzenia cz.I Podręcznik dla technikum 399 str., 23 cm
Statystyka Wyd.1 248 str., 24 cm
Finanse publiczne 311 str., 23 cm
Finanse przedsiębiorstwa 165s 20cm
Termodynamika techniczna Wyd. II popr.
Polskie prawo dewizowe Wyd.2 264 str,20 cm
Informatyka bez tajemnic czII- użytkowanie mikrokomputerów Wyd.IV 244 str, 24 cm
Wprowadzenie do filozofii
ISDN – cyfrowe sieci zintegrowane usługowo
Inżynieria ruchu 488 str, 24 cm
Kodeks postępowania cywilnego -komentarzt.1 1237 str, 20 cm
Controling - planowanie, kontrola, kierowanie 203 str, 24 cm
Prawo gospodarcze dla ekonomistów
Ekologia ogólna 462 str, 24 cm
Polski kodeks handlowy st.pr.01.01.99 369 str, 21 cm
Historia gospodarcza Polski
Geografia ekonomiczna
Termodynamika techniczna 497 str, 24 cm
Flash 3 - animacje sieciowe F/x + D-56 431 str, 24 cm
Matematyka dla studentów wyższych uczelni technicznych Podręczniki akademickie 660s 24cm
Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi 218s 23cm
Obliczenia w chemii analitycznej 517 str, 21 cm
Angielsko-polski,polsko-angielski słownik terminów metod ilościowych 241 str, 20 cm
Badania logiczne II/I 686 str, 18 cm

10.12.2014. 00:02