Materiały - gry menedżerskie

Bardzo prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację szkoleń i symulacji menedżerskich dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeczytanie poniższych opracowań w uzupełnieniu do treningu Gry Strategiczne W IT.

Gospodarka wodna i ściekowa w zakładach przemysłowych.

Ilustrowany leksykon samochodowy. Silniki i osprzęt

Materiałoznawstwo - encyklopedia

Gry symulacyjne – podstawy praktyczne

Matematyczna Teoria stabilności.

Zarys planowania przestrzennego

Kobieta, budżet czasu, praca wielozmianowa

Uzdatnianie wody w kotłowniach i ciepłowniach /95.11.20/

Zarys ergonomii technicznej

Rachunek Wariacyjny zw wstępem do programowania matematycz.

Prognozowanie w technice

Sygnały i systemy liniowe

Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów

Encyklopedia świat w przekroju 1980

Pomiary elektroniczne w technice : metody i urządzenia

Leksykon elektroenergetyka przemysłowego Wyd. III popr. I uzup.

Psychologia społeczna

Atlas uzwojen silnikow indukcyjnych

Elementy dźwignic cz.1

Vademecum.Zrób sam encyklopedia majsterkowania

Klucze do Basicu

Geotekstylia w budownictwie drogowym.

Kasety magnetofonowe i magnetowidowe

Spawanie gazowe w pyt. i odpowiedziach

Fortran 77.Podręczna pamięć programisty

IBM.PC dla każdego

Loglan

System DOS dla początkujących wersja 5.0

Coctaile, drinki elongdrinki

Elementy informatyki dla szkół średnich.Cz.I. Wyd.I.

P-Historia filozofi,tomIII. Filozofia XIX wieku i współczesna. Wyd.13.

Podstawowe metody analizy demograficznej 235 str.,24 cm

Technologia budowy maszyn Techniki wytwarzania Wyd I 326s,24cm

Windows Optymalizacja 274 str., 23 cm

Wielki słownik polsko-niemiecki t 1 z suplementem A-Ó 1134 str., 24 cm

Badania laboratoryjne w codziennej praktyce 332 str., 16 str.

Prawoznawstwo 193 str., 20 cm

Symulacje planszowe – fundamenty teoretyczne

Chemia nieorganiczna cz II 457 str., 24 cm

Zasady rachunkowości Wyd.2 174 str., 24 cm

Problemy etyki - wybór tekstów 252 str., 21 cm

Rachunkowość dla menedżerów Wyd.I 135 str., 20 cm

Mała księga komputerów PC 361s 24cm

O siłach rządzących światem 175 str,24 cm

Leksykon matematyczny 994 str,24 cm

Filozofia - podstawowe pytania 769 str,20 cm

Ochrona i kształtowanie środowiska Wyd.4 198,20 cm

Podstawy informatyki użytkowej 150 str, 30 cm

Geometria wykreślna w budownictwie Wyd.2 290 str, 24 cm

Elementarna chemia nieorganiczna 265 str, 24 cm

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne 552 str, 20 cm

Fundamenty prawa europejskiego 417 str, 24 cm

Odkształcanie i pękanie metali

Mikroekonomia

Samouczek języka niemieckiego 432 str, 21 cm

Prawo amerykańskie Wyd.III 292 str, 24 cm

Gospodarka Polski w okresie transformacji.Zasady modelowania ekonometrycznego 233s 23cm

Brydż - nauka od podstaw 123 str, 28 cm

Język C w przykładch 488s 23cm

Elektrolity stałe, właściwości elektryczne i sposoby ich pomiaru 144 str, 24 cm

Fototermiczna konwersja energii słonecznej 377 str, 24 cm

Vademecum elektryka.Przewodnik dla inżynierów,techników i studentów. 672s 23cm

15.01.2015. 00:01