Lista dofinansowań na szkolenia dla firm

Klienci ze współpracujących z nami stale organizacji przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i w porozumieniu z nami przekazali niezbędne formularze aplikacyjne do stosownych agencji zarządzających dotacjami. Zawiadamiamy że w ramach pogramu europejskiego „Świętokrzyski Fundusz Społeczny” na dwudniowe Szkolenia Innowacyjność środki dostały następujące projekty:
 • Szkolenie Specjalistów w przedsiębiorstwie Kaliski Zakład Utylizacyjny
 • Warsztaty Szkoleniowe z kształtowania kultury organizacyjnej odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • Ostatnia mila, PTU Wlan-Tech Plus szansą dla podmiotów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
 • "Produkcja wielkogabarytowych elementów prefabrykowanych żelbetowych w oparciu o innowacyjne rozwiązania"
 • innowacyjny program zarządzania środowiskiem pracy i procesami budowlanymi w ekstremalnych warunkach pogodowych
 • opracowanie (zakup usługi) koncepcji intensyfikacji importu dla firmy MOL Sp. z o.o.
 • opracowanie metodyki oraz uruchomienie produkcji maszyn dla wysokowydajnego druku cyfrowego na przedmiotach przestrzennych.
 • sporządzenie i implementacja nowoczesnego programu transportu węgla i gipsu dla energetyki
 • PKWiU: 72.21.11-00.00
 • opracowanie i wdrożenie na rynek systemu wentylacji multistrefowej
 • sporządzenie nowoczesnej receptury i uruchomienie do produkcji preparatu stosowanego w leczeniu zespołów depresyjnych
 • sporządzenie wzoru przemysłowego i uruchomienie do produkcji produkcji linii wzorniczej 10 zdigitalizowanych prezenterów e-P.O.S.
 • sporządzenie, wdrożenie innowacyjnych opakowaniowych folii spożywczych APET z udziałem recyklatów
 • koncepcja Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych
 • reorganizacja platformy informatycznej dla zintegrowanego zarządzania usługami technicznej obsługi obiektów- SES Support
 • system monitoringu pojazdów firm transportowych Net Line
 • model wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej
 • stworzenie portalu udostępniającego cyberprzestrzenne areny rozgrywek dla graczy gier komputerowych.
 • wdrożenie modernizacyjnego procesu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w spółce Alfanet.
 • wdrożenie planu dynamizacji importu w firmie TEVOR S.A.
 • wdrożenie modelu B2B w spółce Flokatex
 • uruchomienie elektronicznego modelu B2B pomiędzy partnerami handlowymi.
 • wdrożenie nowoczesnej metodyki modelu Lokalizator - Multimedialny, Interaktywny Stand Informacyjno - Reklamowy
 • stworzenie inteligentnej wyszukiwarki nieruchomości komercyjnych oraz wirtualnego narzędzia do wyceny nieruchomości komercyjnych
 • stworzenie zdalnego Portalu nabycieów Grupowych wspomagającego proces handlu detalicznego typu e-commerce
 • wypracowanie internetowego serwisu pomagającego ocenić gospodarstwo rolne pod względem minimalnych wymagań wzajemnej zgodności

  03.05.2016. 00:02